Meer weten? Bel me op 06 51 222 336 of mail naar info@hermanberk.nl

concreet advies bij HR-vraagstukken

Het leuke van Human Resource Management (HRM) vind ik, dat je je gelegitimeerd met van alles mag bemoeien: huisvesting, bedrijfsplan, organisatie, medewerkersonderzoeken, veranderprojecten. Omgekeerd heeft bijna elke ontwikkeling in een organisatie raakvlakken met het vakgebied. Als leidinggevende of directeur heb je met een veelheid van HR-vraagstukken te maken, van de omvang van afdelingen tot en met de dagelijkse personeelsbegeleiding op het gebied van verzuim, functioneren of loopbaanontwikkeling. De meeste taken op het gebied van personeelsmanagement liggen immers bij de leidinggevende. Met mijn ruime ervaring als op het gebied van personeelsmanagement, verandermanagement, reorganisatie en leiderschap kan ik je snel en praktisch adviseren of ondersteunen.

Wat heb je daar als organisatie mee te maken?

Gemotiveerde en goed functionerende medewerkers maken organisaties succesvol.  Het is daarom belangrijk dat leidinggevenden altijd en snel terecht kunnen met vragen over hun dagelijkse personeelsmanagement. Als de eigen HR-afdeling daar niet in kan voorzien (om redenen van tijd, positionering, deskundigheid) huur je als organisatie externe deskundigheid in. Ook een Ondernemingsraad heeft vaak behoefte aan een extern sparringpartner met deskundigheid op het gebied van HRM. Vaak is daarvoor ook een eigen budget.

Waarom?

Binnen organisaties is de HRM-functie de laatste twintig jaar fors veranderd. Aan de ‘onderkant’ worden standaardhandelingen geautomatiseerd en de daarbij behorende taken – via e-HRM-applicaties- verlegd naar leidinggevenden of naar medewerkers zelf. Waar er nog daadwerkelijk persoonlijk handelingen moeten worden verricht gebeurt dat veelal in een centrale administratieve unit, een shared service center. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan HR-ondersteuning aan de ‘bovenkant’ toe: strategische advisering, verandermanagement, ‘business partners’. Veel medewerkers hebben dan ook het gevoel dat HRM er vooral is voor de leidinggevenden, en niet meer voor de medewerkers.

Er is daardoor weinig tijd en aandacht voor de individuele medewerker en zijn/haar problemen of vragen. Jaren geleden konden organisaties dikwijls nog beschikken over bijvoorbeeld een bedrijfsmaatschappelijk werker of meer uitvoerende personeelsmedewerkers, maar dat is in de meeste organisaties niet meer het geval. Waar er wél behoefte is aan meer praktische begeleiding en ondersteuning wordt dat meestal uitbesteed c.q. ingehuurd: de casemanager bij verzuim, de bedrijfsmaatschappelijk werker, coaches, arbodiensten.

VOOR LEIDERSCHAPS- EN TEAMONTWIKKELING, GA NAAR
www.wow-consult.com

VOOR ORGANISATIE-ADVIES, GA NAAR


www.bosmanvos.nl

VOOR SPECIALISTEN OP HET GEBIED VAN HRM GA NAAR


www.popartner.nl