Meer weten? Bel me op 06 51 222 336 of mail naar info@hermanberk.nl

persoonlijke Budgetcoaching voor medewerkers

Hoeveel medewerkers in uw organisatie hebben een loonbeslag? Bij hoeveel wordt de premie zorgverzekering ingehouden op het salaris? En hoe vaak wordt een voorschot op het vakantiegeld gevraagd? Vaak zijn dit indicaties dat een medewerker schulden of financiële problemen heeft. Met schulden moet je snel aan de gang: een kleine schuld kan binnen een jaar verdubbelen, en is binnen een jaar een grote, problematische schuld. Met budgetcoaching help ik medewerkers zicht krijgen op hun financiën, pak ik samen met hen financiële problemen aan en ondersteun ik ze door te zorgen voor een duurzaam evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Zijn er grote financiële problemen die niet zelfstandig opgelost kunnen worden, dan kan ik een medewerker begeleiden naar de officiële (gemeentelijke) schuldhulpverlening.

Wat heb je daar als organisatie mee te maken?

Medewerkers met financiële problemen zijn een risico op het gebied van functioneren, ziekteverzuim, grijs verzuim en zelfs betrouwbaarheid. Medewerkers met schulden functioneren over het algemeen minder, zijn aanzienlijk vaker ziek en kunnen een risico van fraude of diefstal vormen. Je helpt een medewerkers door hen (bij bijvoorbeeld een loonbeslag of bronheffing) meteen te vragen naar hun financiële situatie, deze bespreekbaar te maken en budgetcoaching of schuldhulpverlening aan te bieden. Zo zorg je dat medewerkers gezond blijven, betrouwbaar zijn qua inzet en functioneren en creeer je betrokkenheid en loyaliteit.

Waarom?

Nederland verarmt. Het aantal mensen met schulden neemt toe. Onder jongeren: een op de zes MBO-studenten heeft een schuld van gemiddeld ca. € 1.300, de gemiddelde schuld onder ROC-studenten die hulp vragen is € 9.000 (!) en HBO- en universitaire studenten moeten sinds enkele jaren dikwijls lenen om de studie te betalen. Onder ouderen: door terugtrekkende zorg, versobering van de ABWZ, relatieve afname van pensioenen en waardedaling van huizen neemt het aantal ouderen met schulden eveneens toe. Er komen bovendien steeds meer mensen en gezinnen in Nederland die van een minimum inkomen – of minder – moeten rondkomen (zie: ‘Armoedesignalement SCP.CBS 2014). Wel stelt het CPB in het genoemde rapport dat de piek is bereikt. Ook voor mensen met een laag inkomen geldt, dat veel mogelijkheden voor ondersteuning vaak moeilijk zijn te vinden of verkrijgen.