Herman Berk

T + 31 6 51 222 336 | info@hermanberk.nl

Kijk ook op www.persoonlijkhrm.nl
Verander-, lijn- en HR-manager

Mijn deskundigheid en ervaring laten zich samenvatten in drie rollen: tactisch/strategisch lijnmanager, verandermanager en HR-manager. Deze heb ik opgedaan in functies bij

  •   commerciële organisaties (KPN, Yacht, Interpay, Bureau Gerritsen)
  •   in de zorg (Atlant Zorggroep, Cardea, Laurens Zorg)
  •   en zelfstandige overheidsorganisaties (Reclassering, Raad voor de Kinderbescherming, COA, NZa).

Naast regulier management werd en word ik vooral ingezet voor reorganisaties en verandertrajecten. Mijn laatste functies waren directeur van Adviesbureau Gerritsen (organisatieontwikkeling en loopbaanbegeleiding), transitiemanager bij Laurens (een grote zorginstelling in Rotterdam) en unitmanager HRM bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

Inhoudelijke vakgebieden die me boeien zijn relatiebeheer, klachtenmanagement, kwaliteitsontwikkeling. De principes van Appreciative Inquiry (waarderend organiseren) spreken me erg aan en zijn meestal leidraad voor mijn aanpak en handelen.

Mijn initiële opleiding is organisatiekunde en veranderkunde (Rijksuniversiteit Leiden), aangevuld met trainingen en cursussen op het gebied van personeelsmanagement, financieel management en leidinggeven. In 2016 ben ik gestart met een opleiding tot Mantelzorgmakelaar, en heb ik de opleiding tot Schuldhulpverlener (SHV 1, 2 en 3) afgerond.

Sinds begin 2016 doe ik adviesopdrachten onder de bedrijfsnaam 'Persoonlijk HRM' (zie www.persoonlijkhrm.nl) op het snijvlak van werk en privé (HR-vraagstukken, budgetcoaching en mantelzorgondersteuning) als nieuwe activiteit.

Naast mijn gezin en werk ben ik penningmeester van een grote (en de leukste) tennisvereniging van Nederland en voorzitter van een Vereniging Van  Eigenaren. Verder belangrijk zijn tennis, schaatsen en lezen.