Herman Berk

T +31 6 51 222 336 | info@hermanberk.nl

Mijn cv

Curriculum Vitae

PROFIEL EN COMPETENTIES

Energieke allround manager met een gezonde balans tussen ziel en zakelijkheid. Medewerkers, collega’s en klanten omschrijven me als people-manager met oog voor de menselijke maat, maar tegelijkertijd sterk in plannen/organiseren en communiceren, service- en klantgericht.

Ik combineer een analytische benadering met creatief/vernieuwend denken als het gaat om organisatievisie, veranderaanpak en programma's. Ik heb een luisterend oor, oog voor praktische haalbaarheid en een goed gevoel voor verhoudingen. Maak makkelijk vertaalslagen tussen tactisch/strategisch beleid en de dagelijkse praktijk en heb een groot verantwoordelijkheidsbesef. Waarden die ik belangrijk vind en in de praktijk uitdraag zijn integriteit, zorgvuldigheid en vertrouwen.

OPLEIDING

1998 – 1999 IBW/ISW: Hoger Personeelsmanagement
1978 – 1985 Rijksuniversiteit Leiden: Organisatiekunde/Veranderkunde
1971 – 1978 VWO B in Haarlem

Belangrijkste aanvullende opleidingen:

2015 Post-bachelor Financieel Management (Markus Verbeek Praehep)
2010/2012 Appreciative Inquiry, waarderend organiseren (TNO/Keynote Consultancy)
2008 Advanced Business English
2006 Action Science (High Quality Communication)
2005 Financieel Management (Alex van Groningen)
2002 Coachend Leidinggeven (Associatie voor Coaching)

SINDS 1999: ALLROUND HR-MANAGER EN VERANDERMANAGER: INTERIM EN VASTE FUNCTIES

Unitmanager HRM bij de Nederlandse Zorg Autoriteit (400 mws) in Utrecht (juni 2015 - januari 2016)

Effectuering van Werkplan HRM, versterken people management, begeleiding reorganisatie Topstructuur.

• Transitiemanager bij Laurens Zorg (verpleging, verzorging, thuiszorg, 7500 mws) in Rotterdam (2014-2015)

In het kader van de diverse wetswijzigingen worden ca. 20 huizen omgebouwd naar specialistische zorg. Zorgen voor een eenduidige veranderstrategie en besluitvorming, coördinatie van personele veranderingen. 

• Directeur van Adviesbureau Gerritsen in Bussum (2009 – 2014)

   Bureau Gerritsen is een bureau voor loopbaanmanagement & organisatieontwikkeling (omzet 1 – 1,5 miljoen, 10 - 15 medewerkers) met als kernwaarden: persoonlijk, professioneel, betrokken en ‘doen wat werkt!’

    o Belangrijkste resultaten als directeur: sinds 2009 bureau gesaneerd, doorontwikkelen van het bureau: verlies omgezet in winst en groei van het  bureau. Gezorgd voor een aansprekende missie en visie, een sterkere bezetting en een nieuwe huisstijl.

   o Relevante eigen opdrachten náást acquisitie en accountmanagement:
leiderschapsontwikkeling bij o.a. een ROC, een gemeente en een grote zorginstelling projectmanager bij de opheffing en opsplitsing van een brede zorginstelling, projectleider voor een mobiliteitsproject ‘Talent voor Bewegen’ bij een non-profitorganisatie, gesprekspartner voor grote klanten rondom thema’s mobiliteit en inzetbaarheid.

Sectormanager 0-12 bij Cardea Jeugdzorg in Leiden (2007/2008)

   o Dagelijkse leiding over de sector (150 medewerkers), integratie van drie hulpverleningsvormen, opzetten nieuw zorgcentrum, implementatie nieuw cliëntvolgsysteem, reorganisatie sector (o.a. outsourcing)

Diverse functies als interimmanager en projectleider op het vakgebied HRM (2000 – 2009)
   o Interimmanagement als hoofd P&O, o.a. bij Atlant Zorggroep in Apeldoorn, Raad voor de Kinderbescherming in Amsterdam, Interpay in Utrecht.

   o Projectleider/projectmanager voor organisatieverandering o.a. bij PGGM in Zeist, Centrum Indicatiestelling Zorg in Driebergen, Yacht ICT in Amsterdam en Achmea Zorgverzekeringen in Noordwijk/Zwolle.

Hoofd Personeel & Opleiding bij Reclassering Nederland in Den Bosch / Utrecht (1997 / 1999) - vast dienstverband

Eindverantwoordelijk (lid MT en Directieteam) voor personeels- en opleidingsbeleid voor ca. 1500 medewerkers, grotendeels professionals op Hbo-niveau.

Coördinatie van de medezeggenschap, onderhandelaar voor eigen CAO Invoering nieuw personeelssysteem.

1986 – 1997: MANAGER, ORGANISATIE-ADVISEUR, COÖRDINATOR P&O BIJ KPN

1996/1997 Coördinator P&O bij Netwerkdiensten Telecom in Den Haag

Verantwoordelijk voor alle personele zaken in het commerciële werkveld. Ca. 350 medewerkers, hbo/wo-niveau, commercieel en high-tech personeel.

1990/1995 Manager Services bij Telecomdistrict Amsterdam (2 functies)

Verantwoordelijk voor callcenters en operationele afdelingen (storingsdienst en klantenreacties), opbouw en planmatige afbouw afdelingen, realiseren mobiliteitsbeleid.

1986/1990 Organisatie-adviseur PTT Telecom Centrale Directie in Den Haag

Belangrijkste projecten: opzetten van verkooporganisatie met een nieuw verkoopconcept; vernieuwen serviceorganisatie (telefonische ingang, imago organisatie); de vorming van commerciële businessunits.

1982 – 1986 EN HEDEN: ORGANISATIE-ADVISEUR EN –ONDERZOEKER

Naast mijn studie en in de jaren daarna deed ik verschillende kleinere en grotere projecten in de werkvelden gezondheidszorg, onderwijs en adviesbureaus.

sinds 2013 doe ik naast mijn interimwerk ook adviesopdrachten en begeleiding op het gebied van HRM, employability en management.

NAAST HET WERK

  • Sinds 2012 penningmeester van hospice ‘Het Veerhuis’ (kleinschalig ‘bijna thuis’- huis, 4 kamers, jaarbudget € 250.000) in Amsterdam
  • Sinds 2006 penningmeester van de Ouderraad van de Anne Frankschool in Amsterdam
  • Sinds 1998 voorzitter van de Coöperatieve Flatvereniging Churchill-laan 182 - 214 (40 huizen, waarde ca. 20 miljoen euro). Opzetten en coördineren bestuur, regelen van (achterstallig) groot onderhoud.

Liefhebberijen zijn sporten (tennis en lange-afstandsschaatsen) en lezen (voorkeur voor toegankelijke vakliteratuur, dikke detectives en Amsterdamse historische romans